Een gezonde basis voor de rest van je leven, hoe CooL is dat?

888 0

Hadassa Rotteveel en Maike Korte aan de slag met CooL-programma

Een gezonde basis voor de rest van je leven, hoe CooL is dat?

We leven in een maatschappij waarin we steeds slechter voor onszelf zorgen. We moeten van alles, worden overladen met prikkels, eten te ongezond, bewegen te weinig en ontspannen onvoldoende. “Dat is een perfect recept om te zwaar te worden”, aldus Hadassa Rotteveel van Frisse Blik Op Vitaliteit en Maike Korte van Mind-Sense-Go. “Dat is de reden waarom we zijn gestart met het programma Coaching op Leefstijl, kortweg CooL. En het wordt vergoed vanuit de basisverzekering!”

Beiden zijn zelfstandige gecertificeerde leefstijlcoaches met verschillende specialismen, maar delen de uitgangspunten van het CooL-programma. Hoewel je alleen in aanmerking komt voor vergoeding met een verhoogde Body Mass Index van >30 of een BMI van >25 met een verhoogde risico op hart- en vaatziekten en/of diabetes, draait het niet alleen om overgewicht. “Het twee jaar durende programma bestaat uit individuele coaching en groepsbijeenkomsten waarin steeds een ander thema wordt gehandeld. Denk bijvoorbeeld aan gezonde voeding, beweging, ontspanning en doorbreken van gewoontes. We focussen ons op een blijvende gedragsverandering. Daarmee verklein je de kans op terugval en leg je een gezonde basis voor de rest van je leven.”

De twee initiatiefnemers van CooL in Salland herkennen de drempel die sommigen voelen om zich voor twee jaar aan een programma te verbinden. “Toch slagen we er bij vrijwel iedereen die écht gemotiveerd is verborgen krachten boven tafel te krijgen. Gedragsverandering is deels te trainen, maar uiteindelijk moeten onze cliënten het wel zelf doen. We geven handvatten, maar ze hebben zelf het stuur in handen.”
Iedereen is daarbij verschillend. Het goede van het CooL-programma is dat het geen eenheidsworst is voor iedere deelnemer. De groepssessies zijn voor iedereen hetzelfde, maar iedereen werkt aan zijn eigen doel. Daar helpen de individuele coachingsmomenten goed bij.

CooL is het best te omschrijven als een alomvattend programma waarin beweging, voeding, gezondheid, geestelijk welzijn en lichamelijke conditie samenkomen. “Het doel van de meesten is afvallen, maar de integrale aanpak levert inzichten en successen voor de rest van je leven op”, aldus Maike en Hadassa die tot slot verwijzen naar hun eigen websites waar uitgebreide informatie over de coaches,
het programma en de voorwaarden te lezen is.


www.mind-sense-go.nl
www.frisseblikopvitaliteit.nl