De Salland ZorgGids, uw persoonlijke wegwijzer in de zorg

934 0

De Salland ZorgGids, uw persoonlijke wegwijzer in de zorg

In ons zorgstelsel zien veel mensen door de bomen het bos niet meer. Door toenemende regels, wetten, vergoedingen en verschillende zorginstanties is niet altijd duidelijk waar u met welke vragen terecht kunt. Daarom zet Salland Zorgverzekeringen de Salland ZorgGids in. De ZorgGids kijkt samen met u naar mogelijke oplossingen voor uw hulpvraag.

Deze belangrijke maatschappelijke functie wordt binnen Salland Zorgverzekeringen bekleed door Bianca Bruil. Zij vervult haar taak als ZorgGids met een luisterend oor en goede adviezen. Bianca: “Mijn belangrijkste taak is om mensen die bellen met een hulpvraag te verwijzen naar de juiste instanties. Bijvoorbeeld naar sociale wijkteams, huisartsen, vrijwilligersorganisaties, gemeenten of specifieke hulpverleners. Ik bied mensen de helpende hand en zorg ervoor dat zij snel de zorg en ondersteuning vinden die zij nodig hebben.”

Luisteren, geruststellen en de weg wijzen

Sinds haar aanstelling als ZorgGids is Bianca al veel mensen te hulp geschoten: “Zo was er een mevrouw die uit het ziekenhuis was ontslagen na een operatie aan haar handen. Zij vertelde dat de thuiszorg persoonlijke verzorging gaf, maar geen boodschappen voor haar kon doen. Ook lukte het deze mevrouw niet om zelf haar hond uit te laten of een boterham te smeren. Als ZorgGids heb ik contact voor haar gezocht met het sociale wijkteam. Zij hebben haar hulpvraag besproken en gekeken naar ondersteuningsmogelijkheden vanuit haar eigen netwerk. Vervolgens is besloten dat een vrijwilliger en een familielid haar gaan helpen met deze dagelijkse bezigheden.”

Regionale zorginstanties goed in beeld

Hoewel andere zorgverzekeraars soortgelijke initiatieven hebben, onderscheidt Salland Zorgverzekeringen zich met de manier waarop invulling wordt gegeven aan de ZorgGids. Bianca: “Het grote voordeel is dat Salland Zorgverzekeringen een regionale speler is. Daardoor is het werkveld kleiner en kennen we de zorgverleners beter, vaak zelfs persoonlijk. Ik beweeg mij goed in dat werkveld, heb inmiddels een uitgebreid netwerk opgebouwd en ken de mensen achter het loket. Dat maakt het uniek en daardoor kan ik gemakkelijk en gericht verwijzen.”

Wat kan de Salland ZorgGids voor u betekenen?

U kunt Bianca bereiken via de ZorgAdvies Lijn van Salland Zorgverzekeringen of via het contactformulier op de website. Bianca: “U kunt natuurlijk ook een afspraak maken met mij om uw hulpvraag te bespreken. Dit kan bij ons op kantoor tijdens één van onze spreekuren. Tot nu toe heb ik alleen maar hele lieve en vriendelijke mensen aan de telefoon gehad. Zij waren blij met het luisterend oor en de tips die ik kon geven om verder te gaan in hun zoektocht naar welzijn en goede zorg.”


Salland Zorgverzekeringen
(0570) 68 74 70
salland.nl/zorggids