“Voor iedereen is er een sport te vinden”

805 0

Sportconsulenten Maarten Paalman en Brigit Trooster van Sportbedrijf Raalte over sport in de regio:

“Voor iedereen is er een sport te vinden”

In de gemeente Raalte sport 86% van de inwoners tussen de 4-75 jaar. 67% hiervan sport bij een sportvereniging. In vergelijking met de provinciale cijfers, 83% en 61%, doen de inwoners van de gemeente Raalte het op sportief gebied goed. Voetbal en handbal zijn al jaren veruit de populairste sporten bij de jeugd en jong volwassenen, maar er worden vandaag de dag veel meer sporten aangeboden. Sportbedrijf Raalte zet zich, onder andere met het programma ‘Sportstimulering van 0-100 jaar’, in om zoveel mogelijk mensen aan het sporten en bewegen te krijgen, al dan niet bij een sportvereniging.

Sportconsulent Maarten Paalman: “Binnen Sportbedrijf Raalte hebben we meerdere speerpunten waar we ons op richten. Op dit moment zijn we druk bezig om zoveel mogelijk 50-plussers en mensen met een beperking, zowel lichamelijk als verstandelijk, aan het sporten te krijgen. We proberen op allerlei manieren om het voor hen makkelijker te maken om zelf in beweging te komen of om zich aan te sluiten bij een vereniging. Zo werken we nauw samen met partners binnen het programma Raalte Gezond om de lijntjes met onder andere GGD IJsselland, welzijnsorganisaties, huisartsen, diëtisten en fysiotherapeuten zo kort mogelijk te houden. Met z’n allen stimuleren we een actieve levensstijl, op zowel sportief als sociaal vlak.”

“Voor mensen met een beperking gebeurt er op sportgebied ontzettend veel in regio Salland en IJsselland” zo vult collega Brigit Trooster aan. ‘Wij zetten regiocoaches in om dit zo goed mogelijk te begeleiden. Meer dan 600 mensen met een beperking zijn al lid van een sportvereniging in de regio. Maar we willen natuurlijk meer mensen aan het sporten krijgen. Op www.sportwijzeroverijssel.nl staan alle sportverenigingen die een aanbod hebben voor mensen met een beperking. Misschien is de sport die je zoekt niet in het dorp waar je woont te beoefenen, maar wel tien kilometer verderop.”

Naast het sportstimuleringsprogramma doet Sportbedrijf Raalte nog veel meer. “Verenigingen kunnen bij ons terecht voor advies over allerlei zaken. Hierbij kun je denken aan vragen over hoe om te gaan met vrijwilligers, ledenwerving of hoe bepaalde subsidies aangevraagd moeten worden. Wij hebben hier ruime kennis en ervaring in en denken graag mee. Ook beschikken wij over combinatiefunctionarissen. Scholen kunnen bijvoorbeeld een combinatiefunctionaris inhuren als vakleerkracht bewegingsonderwijs en hoeven maar 60% van het loon te betalen. De overige 40% wordt gesubsidieerd vanuit de Landelijke Regeling Combinatiefuncties. Inmiddels maken 13 van de 17 basisscholen uit de gemeente Raalte hier gebruik van. Dit leidt tot kwalitatief betere gymlessen, een bredere sportkennismaking en vaardigheden worden beter aangeleerd.”


Sportbedrijf Raalte
Zwolsestraat 68a
8101 AE Raalte
0572 – 76 06 00
info@sportbedrijfraalte.nl
www.sportbedrijfraalte.nl