Salland Zorgverzekeringen en Deventer Ziekenhuis bundelen krachten voor zorginformatieplatform www.zorgpleinsalland.nl

852 0

Salland Zorgverzekeringen en Deventer Ziekenhuis bundelen krachten voor zorginformatieplatform www.zorgpleinsalland.nl

Goede zorg is cruciaal. Juist daarom is er een groeiende behoefte naar goede informatie over deze zorg. Om te voorzien in deze behoefte hebben Salland Zorgverzekeringen en Deventer Ziekenhuis de handen ineengeslagen voor de realisatie van een regionaal zorginformatieplatform: www.zorgpleinsalland.nl.

Zorgplein Salland is een toegankelijk platform voor de uitwisseling van praktische en actuele regionale zorginformatie. “Een initiatief dat is ontstaan vanuit de groeiende behoefte naar – naast goede zorg – ook goede zorginformatie”, vertelt Jos Peeters, directeur Commercie en Zorginkoop bij Salland Zorgverzekeringen. “Samen met Deventer Ziekenhuis zagen we de mogelijkheid om in die behoefte te voorzien met dit nieuwe platform.”

Gita Gallé, bestuursvoorzitter van Deventer Ziekenhuis: “Zorg en gezondheid staan bovenaan het lijstje van elke inwoner in de regio. Salland is de aangewezen regio voor dit initiatief, omdat alle zorgaanbieders hier nauw met elkaar samenwerken. Gezamenlijk staan we in voor een optimale informatievoorziening.”

Zorgplein Salland biedt complete set aan informatie

Als informatieplatform biedt Zorgplein Salland kennis in de breedste zin van het woord. Door informatieve artikelen, blogs, interviews, apps, etc. Peeters: “We informeren over alles wat er in de zorg gebeurt. Allereerst door het delen van praktische informatie, waar iedereen wat aan heeft, op een toegankelijke en begrijpelijke manier. Daarnaast publiceren we persoonlijke verhalen van mede-Sallanders en we bieden verdieping door specialisten van zowel ziekenhuizen als zorgverzekeraars aan het woord te laten. Maar ook geven we tips over voeding, bewegen en een gezonde leefstijl. Kortom: een complete set aan informatie, waar mensen echt wat aan hebben.”

Naast een zender van informatie is Zorgplein Salland ook een sociaal platform. Gallé: “Bezoekers hebben de mogelijkheid om te reageren op het platform. We zijn benieuwd naar hun vragen, ervaringen en verhalen. Een uitgelezen mogelijkheid voor inwoners om zich meer te betrekken bij de gezondheid.”

Bijzondere samenwerking

De samenwerking tussen Salland Zorgverzekeringen en Deventer Ziekenhuis is een bijzondere, maar bewijst zich als buitengewoon effectief. Gallé: “Als ziekenhuis en zorgverzekeraar delen we dezelfde verantwoordelijkheid: burgers en patiënten informeren.”

Peeters: “Met Zorgplein Salland slaan we een brug tussen meerdere partijen in het totale zorglandschap. Daarin zijn we graag de initiatiefnemers, maar we hopen dat meerdere aanbieders zullen volgen. Uiteindelijk dienen we allemaal een gemeenschappelijk doel: het bevorderen van de gezondheid.”


Deventer Ziekenhuis Salland Zorgverzekeringen
Nico Bolkesteinlaan 75
7416 SE Deventer
Munsterstraat 7
7418 EV Deventer
0570 – 53 53 53 0570 – 68 70 00
www.dz.nl www.salland.nl